Sister
0,0
0 voto(s) Comentários

Sister

A girl who has lost her parents due to a tragic car crash is facing the issue of pursuing an independent life of raising her younger brother that she barely likes…

Detalhes do Filme
Situação Lançado
Titúlo Original 我的姐姐
Estreia 02/04/2021
Custo Produção R$ 20.000.000,00
Onde Assistir

By

Elenco
Xiao Yang

Xiao Yang

Wu Dongfeng
Zhu Yuan-Yuan

Zhu Yuan-Yuan

An Rongrong
Duan Bowen

Duan Bowen

Zhong Yong
Wang Shengdi

Wang Shengdi

An Ran as a child
Jin Yaoyuan

Jin Yaoyuan

Little brother