Kagaku Sentai Dynaman: The Movie
0,0
0 voto(s) Comentários

Kagaku Sentai Dynaman: The Movie

The Dynaman must prevent a powerful new gun invented by a friend of Doctor Yumeno from falling into the hands of the Jashinka.

Detalhes do Filme
SituaçãoLançado
Titúlo Original科学戦隊ダイナマン THE MOVIE
Estreia12/03/1983
Onde Assistir

By

Elenco
Satoshi Okita

Satoshi Okita

Hokuto Dan / DynaRed
Jun'ichi Haruta

Jun'ichi Haruta

Ryuu Hoshikawa / DynaBlack
Kouji Unogi

Kouji Unogi

Yousuke Shima / DynaBlue
Yuu Tokita

Yuu Tokita

Kousaku Nangou / DynaYellow
Sayoko Hagiwara

Sayoko Hagiwara

Rei Tachibana / DynaPink
Junshi Shimada

Junshi Shimada

Dr. Kyuutarou Yumeno
Eisuke Yoda

Eisuke Yoda

Spider Evo (voice)