Gamera 2: Ataque da Legião
0,0
0 voto(s) Comentários

Gamera 2: Ataque da Legião

Desculpe, mas ainda não temos uma sinopse para Gamera 2: Ataque da Legião

Detalhes do Filme
Situação Lançado
Titúlo Original ガメラ2 レギオン襲来
Estreia 12/07/1996
Receita R$ 14.000.000,00
Onde Assistir

By

Elenco
Toshiyuki Nagashima

Toshiyuki Nagashima

Colonel Yusuke Watarase
Miki Mizuno

Miki Mizuno

Midori Honami
Tamotsu Ishibashi

Tamotsu Ishibashi

First Lieutenant Hanatani
Ayako Fujitani

Ayako Fujitani

Asagi Kusanagi
Yukijiro Hotaru

Yukijiro Hotaru

Tsutomu Osako