A Lenda dos Oito Samurais
0,0
0 voto(s) Comentários

A Lenda dos Oito Samurais

Oito Samurais enfrentam seres místicos, demônios e feiticeiros para destruir o ódio e a maldição.

Detalhes do Filme
SituaçãoLançado
Titúlo Original里見八犬伝
Estreia10/12/1983
Onde Assistir

By

Elenco
Hiroko Yakushimaru

Hiroko Yakushimaru

Princess Shizu
Hiroyuki Sanada

Hiroyuki Sanada

Inue Shinbei Masashi
Shin'ichi Chiba

Shin'ichi Chiba

Inuyama Dosetsu Tadatomo
Minori Terada

Minori Terada

Inumura Daikaku Masanori
Masaki Kyômoto

Masaki Kyômoto

Inuzuka Shino Moritaka
Etsuko Shihomi

Etsuko Shihomi

Inusaka Keno Tanetomo
Takuya Fukuhara

Takuya Fukuhara

Inukawa Sosuke Yoshito
Shunsuke Kariya

Shunsuke Kariya

Inuta Kobungo Yasuyori