Yatterman
0,0
0 voto(s) Comentários

Yatterman

2008 revival of Yatterman.

Detalhes da Série
Titúlo Originalヤッターマン
Temporadas1
Episódios60
SituaçãoFinalizada
Onde Assistir

By

Elenco
Shizuka Itoh

Shizuka Itoh

Ai Kaminari (voice)
Koichi Yamadera

Koichi Yamadera

Yatterwan / Narrator (voice)
Noriko Ohara

Noriko Ohara

Doronjo (voice)
Kazuya Tatekabe

Kazuya Tatekabe

Tonzura (voice)
Joji Yanami

Joji Yanami

Boyacky (voice)
Chiaki Takahashi

Chiaki Takahashi

Omotchama (voice)
Junpei Takiguchi

Junpei Takiguchi

Dokurobe (voice)
Hiroyuki Yoshino

Hiroyuki Yoshino

Gan Takada (voice)