Three Sisters
0,0
0 voto(s) Comentários

Three Sisters

The Story is about three daughters of a "Hatamoto" during the end of the Edo period and the Meiji Restoration.

Detalhes da Série
Titúlo Original三姉妹
Temporadas1
Episódios52
SituaçãoFinalizada
Onde Assistir

By

Elenco
Taketoshi Naitô

Taketoshi Naitô

Kaishu Katsu
Kiyoshi Nonomura

Kiyoshi Nonomura

Shiraishi Shoichiro
Kosaku Okano

Kosaku Okano

Tanaka Mitsuaki
Gaku Yamamoto

Gaku Yamamoto

Takasugi Shin
Takashi Yamaguchi

Takashi Yamaguchi

Misawa Hannosuke [Yuki's husband]
Masakane Yonekura

Masakane Yonekura

Nakamura Hanjiro
Shinsuke Mikimoto

Shinsuke Mikimoto

Katsura Kogoro / Kida Junichiro
Komaki Kurihara

Komaki Kurihara

Nagai Yuki