Lost Love in Times
Elenco - Lost Love in Times
Liu Shishi

Liu Shishi

Feng Qingchen
Gong Jun

Gong Jun

Yuan Che
Joe Xu

Joe Xu

Yuan Zhan
Ryan Zhang

Ryan Zhang

Yuan Ming
Han Xue

Han Xue

Tao Yao
Liu Yijun

Liu Yijun

Emperor of Western Wei
Zhang Gong

Zhang Gong

Mo Bu Ping
Chengyuan Li

Chengyuan Li

Jin Hui [Yuan Zhan's side-consort]
Zeng Li

Zeng Li

Consort Lian [Yuan Ling's mother]
Tang Jingmei

Tang Jingmei

Wu Ping Ting
Ma Chunrui

Ma Chunrui

Ming Yan
Ji Chen

Ji Chen

Yuan Ji [3rd Prince]
Guan Xin

Guan Xin

Feng Luan Fei
Han Dong

Han Dong

Xi Xie [Leader of the Mages]
Bao Tianqi

Bao Tianqi

Ding Shui
Jackal Gao

Jackal Gao

Yuan Hao [Crown Prince]