Final Approach
Equipe Técnica - Final Approach
Katsufumi Hariu

Katsufumi Hariu

Direção da arte - Arte
Noriko Shimazawa

Noriko Shimazawa

Character Designer - Efeitos visuais
Kumiko Akahori

Kumiko Akahori

Color Designer - Efeitos visuais
Takashi Yamamoto

Takashi Yamamoto

Diretor - Direção
Megumi Uchida

Megumi Uchida

Editor - Edição
Masaki Kobayashi

Masaki Kobayashi

Produtor Executivo - Produção
Tomoko Kawasaki

Tomoko Kawasaki

Produtor - Produção
Saburou Oomiya

Saburou Oomiya

Produtor - Produção
Katsumi Hasegawa

Katsumi Hasegawa

Series Composition - Escrita
Kouichi Iizuka

Kouichi Iizuka

Sound Director - Som