Final Approach
Elenco - Final Approach
Daisuke Kishio

Daisuke Kishio

Ryou Mizuhara (voice)
Sakura Nogawa

Sakura Nogawa

Shizuka Masuda (voice)
Yuko Minaguchi

Yuko Minaguchi

Yurika Menou (voice)
Yukari Tamura

Yukari Tamura

Miki Moriya (voice)
Chiaki Takahashi

Chiaki Takahashi

Emiho Mutsu (voice)
Miyu Matsuki

Miyu Matsuki

Akane Mizuhara (voice)