Masquerade Night
Equipe Técnica - Masquerade Night
Shôji Ehara

Shôji Ehara

Cinematography - Equipe técnica
Masayuki Suzuki

Masayuki Suzuki

Diretor - Direção
Keigo Higashino

Keigo Higashino

Novel - Escrita
Kazutoshi Wadakura

Kazutoshi Wadakura

Produtor - Produção
Juichi Uehara

Juichi Uehara

Produtor - Produção
Michitaka Okada

Michitaka Okada

Writer - Escrita