Circus Kids
Elenco - Circus Kids
Donnie Yen

Donnie Yen

Danton Lee
Yuen Biao

Yuen Biao

Lo Yi Tung/Han
Bey Logan

Bey Logan

Melchior Owen
Wu Ma

Wu Ma

Shen Tinyi